KDE NÁS NAJDETE

Plzeňská 1972/158, Praha 5 – Smíchov

KOMUNITNÍ CENTRUM PRAHA

Školení a semináře, pracovní aktivity, péče o duševní a tělesné zdraví, služby pro seniory

O NÁS

KDO JSME A CO DĚLÁME?

Naše komunitní centrum je provozováno spolkem In nostrum posterus, z.s., vedeného Mgr. Josefem Slukou. Spolek In nostrum posterus z.s. realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Předmětem podpořeného projektu s registračním číslem CZ.07.3.63/0.0/0.0/ 17_051/0000750 je vybudování a provoz komunitního centra (Komunitní centrum sami sobě, neb jako doma 2).

Zařízení nabízí komunitní aktivity znevýhodněným cílovým skupinám – např. seniorům, osobám zdravotně postiženým, rodičům s dětmi v nepříznivé sociální situaci apod. Realizovány budou zejména aktivizační kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity.

Délka projektu je stanovena na 19 měsíců. Podpořeno bude minimálně 450 osob z cílových skupin. Příjemce podpory bude při realizaci projektu spolupracovat s městskou částí Praha 5.

ZAMĚŘENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA

POZNEJTE NÁS LÉPE

Práce s počítačem, mobilním telefonem, moderní aplikace, přednášky zaměřené na historii, kulturu, vlastivědu, přírodu, přednášky ekonomické a finanční, bezpečí a předcházení krizových situací, cvičení, skupinové terapie, návštěvy botanické zahrady, muzeí, galerií, zoo, společenské hry, sportovní aktivity, komentované vycházky a výlety na určité téma a další.

Cvičení, duševní rozvoj, meditace, zdravá výživa a další.

Kresba, malba, ruční práce, šití, háčkování, pletení, kutilské odpoledne a další.

AKTUÁLNÍ PROGRAM

Jaké akce pro Vás chystáme v aktuálním měsíci?